Uchwały 2011

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XI/73/11 z dnia 29.11.11 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XI/72/11 z dnia 29.11.11 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr X/71/11 z dnia 24.10.11 r. w sprawie przekazania skargi Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr IX/70/11 z dnia 29.09.11 r. w sprawie zamiany uchwały w sprawie zamiany uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Warlubie oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranie przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli w 2011r Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr IX/69/11 z dnia 29.09.11 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr IX/68/11 z dnia 29.09.11 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania uczniów ze stołówek szkolnych Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr IX/67/11 z dnia 29.09.11 r. w sprawie zmian we Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr IX/66/11 z dnia 29.09.11 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr IX/65/11 z dnia 29.09.11 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012-2015 Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr VIII/64/11 z dnia 18.08.11 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne Szczegóły