Uchwały 2011

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XII/93/11 z dnia 20.12.11 r. w sprawie regulaminu targowiska w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XII/92/11 z dnia 20.12.11 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XII/91/11 z dnia 20.12.11 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XII/90/11 z dnia 20.12.11 r. w sprawie budżetu Gminy na 2012 rok Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XII/89/11 z dnia 20.12.11 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warlubie na lata 2012-2018 Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XII/88/11 z dnia 20.12.11 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2011-2012 Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XII/87/11 z dnia 20.12.11 r. w sprawie zmiany do budżetu gminy na rok 2011 Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XI/86/11 z dnia 29.11.11 r. wprowadzająca zmiany do uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XI/85/11 z dnia 29.11.11 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Warlubie oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranie przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli w 2011r Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Uchwała Nr XI/84/11 z dnia 29.11.11 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Warlubie oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli w 2011 r. Szczegóły