Uchwały

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.08.2020 UCHWAŁA NR XVIII/173/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji odnośnie wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej” Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 UCHWAŁA NR XVIII/172/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Stop zagrożeniu zdrowia i życia Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 UCHWAŁA NR XVIII/171/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 UCHWAŁA NR XVIII/170/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 UCHWAŁA NR XVIII/169/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Warlubie do Projektu, planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej), RPKP.03.01.00-IZ.00-04-383/20 Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 UCHWAŁA NR XVIII/168/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 UCHWAŁA NR XVIII/167/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na zadanie związane z organizacją powiatowego publicznego transportu autobusowego. Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 UCHWAŁA NR XVIII/166/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2020 – 2030. Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 UCHWAŁA NR XVIII/165/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 UCHWAŁA NR XVIII/164/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok Szczegóły