Uchwały

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.09.2021 UCHWAŁA NR XXXI/246/2021 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXX/242/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury pn. „Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu” na nazwę „Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Warlubiu” oraz nadania jej nowego statutu Szczegóły
Artykuł 05.08.2021 UCHWAŁA NR XXX/245/2021 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Artykuł 05.08.2021 UCHWAŁA NR XXX/244/2021 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Warlubie na rok szkolny 2021/2022 Szczegóły
Artykuł 05.08.2021 UCHWAŁA NR XXX/243/2021 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 05.08.2021 UCHWAŁA NR XXX/242/2021 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury pn. „Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu” na nazwę „Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Warlubiu” oraz nadania jej nowego statutu Szczegóły
Artykuł 05.08.2021 UCHWAŁA NR XXX/241/2021 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 05.08.2021 UCHWAŁA NR XXX/240/2021 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Warlubie na lata 2022-2027+ oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji Szczegóły
Artykuł 05.08.2021 UCHWAŁA NR XXX/239/2021 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Szczegóły
Artykuł 05.08.2021 UCHWAŁA NR XXX/238/2021 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2021 – 2031. Szczegóły
Artykuł 05.08.2021 UCHWAŁA NR XXX/237/2021 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok Szczegóły