Uchwały

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.09.2020 UCHWAŁA NR XIX/179/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 22 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy drogą powiatową nr 1223C a autostradą A1 w miejscowości Płochocinek Szczegóły
Artykuł 25.09.2020 UCHWAŁA NR XIX/178/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 22 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy drogą wojewódzką nr 214 a drogą gminną nr 030208C w miejscowości Płochocinek Szczegóły
Artykuł 25.09.2020 UCHWAŁA NR XIX/177/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zbycia nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w miejscowości Wielki Komorsk Szczegóły
Artykuł 25.09.2020 UCHWAŁA NR XIX/176/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 22 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Szczegóły
Artykuł 25.09.2020 UCHWAŁA NR XIX/175/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 22 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2020 – 2030. Szczegóły
Artykuł 25.09.2020 UCHWAŁA NR XIX/174/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 UCHWAŁA NR XVIII/173/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji odnośnie wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej” Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 UCHWAŁA NR XVIII/172/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Stop zagrożeniu zdrowia i życia Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 UCHWAŁA NR XVIII/171/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 UCHWAŁA NR XVIII/170/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu Szczegóły