Uchwały

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.09.2019 UCHWAŁA NR XI/101/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Warlubie na lata 2019-2029 Szczegóły
Artykuł 30.09.2019 UCHWAŁA NR XI/100/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 30.09.2019 UCHWAŁA NR XI/99/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 30.09.2019 UCHWAŁA NR XI/98/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 30.09.2019 UCHWAŁA NR XI/97/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Szczegóły
Artykuł 30.09.2019 UCHWAŁA NR XI/96/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 01.07.2019 UCHWAŁA NR X/95/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia ramowego programu działania Rady Gminy na lata 2019 – 2023 Szczegóły
Artykuł 01.07.2019 UCHWAŁA NR X/94/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu dożynkowego i ustalenia regulaminu jego przeprowadzenia Szczegóły
Artykuł 01.07.2019 UCHWAŁA NR X/93/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników Szczegóły
Artykuł 01.07.2019 UCHWAŁA NR X/92/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wielki Komorsk Szczegóły