Rewitalizacja

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.08.2017 FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do dokumentu „Program Rewitalizacji dla Gminy Warlubie na lata 2017-2023” Szczegóły
Artykuł 01.08.2017 Projekt Programu Rewitalizacji dla Gminy Warlubie na lata 2017-2023 Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Ogłoszenie o spotkaniu Szczegóły
Artykuł 05.07.2017 KARTA PROJEKTU PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY WARLUBIE 2017-2023 Szczegóły
Artykuł 23.06.2017 Ogłoszenie o spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym poświęconym opracowaniu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Warlubie na lata 2017-2023″ Szczegóły
Artykuł 23.06.2017 Ankieta dotycząca głównych kierunków i celów rewitalizacji obszaru na terenie Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 23.06.2017 Projekt Programu Rewitalizacji dla Gminy Warlubie na lata 2017-2023 Szczegóły
Artykuł 23.06.2017 ZARZĄDZENIE NR 41/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Warlubie na temat wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji i głównych kierunków rewitalizacji Gminy Warlubie. Szczegóły