Zamówienia poniżej 30 tys. euro

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.05.2018 Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 30.03.2018 Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją „Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek w Gminie Warlubie z podziałem na dwie części.” Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Zakup zgarniacza drogowego Szczegóły
Artykuł 02.01.2018 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 20.12.2017 Obsługa geodezyjna Urzędu Gminy w Warlubiu w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 19.12.2017 Wyłapywanie oraz opieka nad bezpańskimi psami i kotami z terenu Gminy Warlubie w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 10.11.2017 Wymiana i montaż stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami w budynku Sali Wiejskiej w Wielkim Komorsku Szczegóły
Artykuł 04.10.2017 Remont budynku świetlicy wiejskiej na potrzeby Klubu Senior+ w miejscowości Płochocin na dz. nr 32/18 w obrębie Płochocin Szczegóły
Artykuł 10.08.2017 Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Warlubiu” – celem ustalenia wartości zamówienia (szacowania) niezbędnej w procesie uruchomienia odpowiedniej procedury z zakresu Pzp. o wartości netto poniżej 30 000 € Szczegóły
Artykuł 08.08.2017 Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją „Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek w Gminie Warlubie” – celem ustalenia wartości zamówienia (szacowania) niezbędnej w procesie uruchomienia odpowiedniej procedury z zakresu Pzp. Szczegóły