Zamówienia poniżej 30 tys. euro

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.07.2021 Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 30.12.2020 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 10.12.2020 Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 08.12.2020 Wyłapywanie oraz opieka nad bezpańskimi psami i kotami z terenu Gminy Warlubie w 2021 r. Szczegóły
Artykuł 08.10.2020 Zakup samochodu dostawczego z zabudową Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach z terenu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 08.05.2020 Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach z terenu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Wyłapywanie oraz opieka nad bezpańskimi psami i kotami z terenu Gminy Warlubie w 2020 r. Szczegóły