Zamówienia poniżej 30 tys. euro

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.05.2017 Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 11.01.2017 Obsługa geodezyjna Urzędu Gminy w Warlubiu w 2017 r. Szczegóły
Artykuł 10.01.2017 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 05.01.2017 Przygotowanie „Analizy efektowności kosztowej” niezbędnej w procesie ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu Gospodarka wodno-ściekowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Szczegóły
Artykuł 19.12.2016 Równanie dróg gruntowych na terenie Gminy Warlubie w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 16.12.2016 Wyłapywanie oraz opieka nad bezpańskimi psami i kotami z terenu Gminy Warlubie w 2017 r. Szczegóły
Artykuł 28.10.2016 Praca eksperta przy opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji społeczno-gospodarczej Warlubia Szczegóły
Artykuł 17.10.2016 Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 27.09.2016 Przebudowa ulicy Domy Kolejowe w miejscowości Warlubie Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 Dostawa i montaż siłowni zewnętrznych dla Gminy Warlubie Szczegóły