Zamówienia poniżej 30 tys. euro

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.05.2019 Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 19.02.2019 Przeprowadzenie warsztatu poprawy wizerunku dla 9 osób uczestniczących w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły
Artykuł 19.02.2019 Przeprowadzenie warsztatu aktywnego poszukiwania pracy i konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym dla 9 osób uczestniczących w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły
Artykuł 19.02.2019 Przeprowadzenie treningu kompetencji społecznych oraz grupowych i indywidualnych konsultacji psychologicznych dla 9 osób uczestniczących w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 19.12.2018 Wyłapywanie oraz opieka nad bezpańskimi psami i kotami z terenu Gminy Warlubie w 2019 r. Szczegóły
Artykuł 21.08.2018 Dostawa i uruchomienie tłoczni ścieków w miejscowości Bąkowo, gm. Warlubie Szczegóły
Artykuł 18.07.2018 Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Buśnia metodą przewiertu sterowanego Szczegóły
Artykuł 16.07.2018 Wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego rozbudowy i nadbudowy budynku przedszkola w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 10.07.2018 Zakup wału drogowego Szczegóły