Zamówienia poniżej 30 tys. euro

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.01.2019 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 19.12.2018 Wyłapywanie oraz opieka nad bezpańskimi psami i kotami z terenu Gminy Warlubie w 2019 r. Szczegóły
Artykuł 21.08.2018 Dostawa i uruchomienie tłoczni ścieków w miejscowości Bąkowo, gm. Warlubie Szczegóły
Artykuł 18.07.2018 Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Buśnia metodą przewiertu sterowanego Szczegóły
Artykuł 16.07.2018 Wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego rozbudowy i nadbudowy budynku przedszkola w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 10.07.2018 Zakup wału drogowego Szczegóły
Artykuł 28.05.2018 Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 30.03.2018 Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją „Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek w Gminie Warlubie z podziałem na dwie części.” Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Zakup zgarniacza drogowego Szczegóły
Artykuł 02.01.2018 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Warlubie Szczegóły