Zamówienia poniżej 30 tys. euro

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.06.2020 Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach z terenu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 08.05.2020 Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach z terenu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Wyłapywanie oraz opieka nad bezpańskimi psami i kotami z terenu Gminy Warlubie w 2020 r. Szczegóły
Artykuł 08.05.2019 Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 19.02.2019 Przeprowadzenie warsztatu poprawy wizerunku dla 9 osób uczestniczących w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły
Artykuł 19.02.2019 Przeprowadzenie warsztatu aktywnego poszukiwania pracy i konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym dla 9 osób uczestniczących w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły
Artykuł 19.02.2019 Przeprowadzenie treningu kompetencji społecznych oraz grupowych i indywidualnych konsultacji psychologicznych dla 9 osób uczestniczących w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Warlubie Szczegóły