Przetargi

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.09.2021 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej na działkach 8/2, 1, 40/1, 55, 8/1, 10, 9 w obrębie geodezyjnym Krusze. (Identyfikator postępowania 7909878c-c6f8-41fd-935b-44dc70ba17b5) Szczegóły
Artykuł 23.08.2021 Dostawa samochodu osobowego typu BUS dla Gminy Warlubie (Identyfikator postępowania 6e8ba1e1-ad06-4876-9732-b95710160130) Szczegóły
Artykuł 09.08.2021 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo, gmina Warlubie (Identyfikator postępowania: bd168867-9bae-4fe2-a185-01480a27c298) Szczegóły
Artykuł 09.08.2021 Dostawa samochodu osobowego typu BUS dla Gminy Warlubie (Identyfikator postępowania: df7e57d0-e22d-4d5e-87ab-0331ef0727ae) Szczegóły
Artykuł 27.07.2021 Dostawa samochodu osobowego typu BUS dla Gminy Warlubie (Identyfikator postępowania: 8fb825e9-7fd4-4db5-966d-7f9624559886) Szczegóły
Artykuł 06.07.2021 Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Warlubie (Identyfikator postępowania aed3ee37-3fe3-4adf-9b1d-13b13b245552) Szczegóły
Artykuł 11.06.2021 Dostawa samochodu osobowego typu BUS dla Gminy Warlubie (Identyfikator postępowania: b779b356-b633-4266-9dd4-2b823274860f)) Szczegóły
Artykuł 24.11.2020 Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Kurzejewo – Komorsk w gminie Warlubie od km 0+000 do 1+117, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej Szczegóły
Artykuł 18.11.2020 Wybór banku udzielającego i obsługującego kredyt długoterminowy w kwocie 2 850 000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy 00/100) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Warlubie w roku 2020. Szczegóły
Artykuł 13.11.2020 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych Szczegóły