Przetargi

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.06.2021 Dostawa samochodu osobowego typu BUS dla Gminy Warlubie (Identyfikator postępowania: b779b356-b633-4266-9dd4-2b823274860f)) Szczegóły
Artykuł 24.11.2020 Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Kurzejewo – Komorsk w gminie Warlubie od km 0+000 do 1+117, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej Szczegóły
Artykuł 18.11.2020 Wybór banku udzielającego i obsługującego kredyt długoterminowy w kwocie 2 850 000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy 00/100) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Warlubie w roku 2020. Szczegóły
Artykuł 13.11.2020 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych Szczegóły
Artykuł 04.11.2020 Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Warlubie w okresie 01.01.2021-31.12.2021 Szczegóły
Artykuł 02.11.2020 Wybór banku udzielającego i obsługującego kredyt krótkoterminowy działający na zasadach odnawialnej linii kredytowej w rachunku bieżącym, na pokrycie występującego w ciągu 2020 roku planowanego przejściowego deficytu budżetu gminy Warlubie w roku 2020 i Wybór banku prowadzącego rachunek bieżący służącego do przechowywania środków pieniężnych Zamawiającego i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych na jego zlecenie Szczegóły
Artykuł 21.08.2020 Dostawa i montaż wyposażenia do Sali sportowej przy Zespole Szkół w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 10.04.2020 Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Rybno Duże Szczegóły
Artykuł 21.02.2020 Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Kurzejewo – Komorsk gmina Warlubie, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Budowa drogi gminnej nr 030226C – 030213C w miejscowości Warlubie – Bąkowo w gminie Warlubie o km 0+000 do 2+382 Szczegóły