Przetargi

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.07.2017 Remont pomieszczeń wraz z hallem świetlicy OSP w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Przebudowa drogi gminnej nr 030214C dojazdowej do gruntów rolnych na dz. 144 w obrębie Bąkowo położonej w miejscowości Bąkowo gmina Warlubie, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej – I Etap Szczegóły
Artykuł 07.04.2017 Zakup i dostawa ciągnika rolniczego Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 Rozbudowa budynku o oddział dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 Rozbudowa budynku istniejącej Gminnej Przychodni Zdrowia w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o długości 2 150 mb Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Warlubie. Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo w obrębie geodezyjnym: Bzowo dz. nr 30 i 33 Szczegóły