Przetargi

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.11.2018 Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Warlubie w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 Szczegóły
Artykuł 08.10.2018 Budowa sieci kanalizacji wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin Szczegóły
Artykuł 04.09.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 030214C na działce 3,6 w obrębie Warlubie i działce 139 w obrębie Bąkowo polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej Szczegóły
Artykuł 25.07.2018 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Warlubiu z podziałem na trzy części Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Budowa czterech kompleksów Otwartych Stref Aktywności w Gminie Warlubie Szczegóły
Artykuł 19.03.2018 Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 33 w miejscowości Bzowo gmina Warlubie, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej Szczegóły
Artykuł 02.03.2018 Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek w Gminie Warlubie z podziałem na dwie części Szczegóły
Artykuł 22.02.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 030208C na dz. 52/2 i 35 w obrębie Płochocinek położonej w miejscowości Płochocinek gmina Warlubie, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 II przetarg nieograniczony – Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej koparko – ładowarki Szczegóły