Przetargi

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.08.2020 Dostawa i montaż wyposażenia do Sali sportowej przy Zespole Szkół w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 10.04.2020 Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Rybno Duże Szczegóły
Artykuł 21.02.2020 Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Kurzejewo – Komorsk gmina Warlubie, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Budowa drogi gminnej nr 030226C – 030213C w miejscowości Warlubie – Bąkowo w gminie Warlubie o km 0+000 do 2+382 Szczegóły
Artykuł 16.01.2020 Zagospodarowanie przestrzeni zdegradowanej w Wielkim Komorsku na cele aktywizacji społecznej Szczegóły
Artykuł 23.12.2019 Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Szczegóły
Artykuł 22.11.2019 Wybór banku udzielającego i obsługującego kredyt długoterminowy w kwocie 4 300 000,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta tysięcy 00/100) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Warlubie w roku 2019 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Szczegóły
Artykuł 07.11.2019 Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Rybno Duże Szczegóły
Artykuł 03.10.2019 Przebudowa drogi gminnej nr 030220C w miejscowości Warlubie Szczegóły
Artykuł 17.09.2019 Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Rybno Duże Szczegóły