Przetargi

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.05.2019 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warlubie Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Warlubiu z podziałem na dwie części Szczegóły
Artykuł 31.12.2018 Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, M. Heliodory w miejscowości Warlubie Szczegóły
Artykuł 14.11.2018 Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Warlubie w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 Szczegóły
Artykuł 08.10.2018 Budowa sieci kanalizacji wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin Szczegóły
Artykuł 04.09.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 030214C na działce 3,6 w obrębie Warlubie i działce 139 w obrębie Bąkowo polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej Szczegóły
Artykuł 25.07.2018 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Warlubiu z podziałem na trzy części Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Budowa czterech kompleksów Otwartych Stref Aktywności w Gminie Warlubie Szczegóły
Artykuł 19.03.2018 Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 33 w miejscowości Bzowo gmina Warlubie, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej Szczegóły