Plan postępowań o zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.01.2020 Plan zamówień publicznych na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 31.12.2018 Plan zamówień publicznych na 2019 Szczegóły
Artykuł 15.01.2018 Plan zamówień publicznych na 2018 Szczegóły
Artykuł 13.01.2017 Plan zamówień publicznych na 2017 Szczegóły