Plan postępowań o zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.01.2018 Plan zamówień publicznych na 2018 Szczegóły
Artykuł 13.01.2017 Plan zamówień publicznych na 2017 Szczegóły