Przetargi i zamówienia

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.11.2017 Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej koparko – ładowarki Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 II przetarg nieograniczony – roboty budowlane na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 04.10.2017 Remont budynku świetlicy wiejskiej na potrzeby Klubu Senior+ w miejscowości Płochocin na dz. nr 32/18 w obrębie Płochocin Szczegóły
Artykuł 25.09.2017 Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 20.09.2017 Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Warlubie w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 Szczegóły
Artykuł 10.08.2017 Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Warlubiu” – celem ustalenia wartości zamówienia (szacowania) niezbędnej w procesie uruchomienia odpowiedniej procedury z zakresu Pzp. o wartości netto poniżej 30 000 € Szczegóły
Artykuł 08.08.2017 Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją „Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek w Gminie Warlubie” – celem ustalenia wartości zamówienia (szacowania) niezbędnej w procesie uruchomienia odpowiedniej procedury z zakresu Pzp. Szczegóły
Artykuł 17.07.2017 Remont pomieszczeń wraz z hallem świetlicy OSP w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Przebudowa drogi gminnej nr 030214C dojazdowej do gruntów rolnych na dz. 144 w obrębie Bąkowo położonej w miejscowości Bąkowo gmina Warlubie, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej – I Etap Szczegóły
Artykuł 24.05.2017 Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warlubie Szczegóły