Przetargi i zamówienia

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.03.2018 Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek w Gminie Warlubie z podziałem na dwie części Szczegóły
Artykuł 22.02.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 030208C na dz. 52/2 i 35 w obrębie Płochocinek położonej w miejscowości Płochocinek gmina Warlubie, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej Szczegóły
Artykuł 15.01.2018 Plan zamówień publicznych na 2018 Szczegóły
Artykuł 02.01.2018 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 20.12.2017 Obsługa geodezyjna Urzędu Gminy w Warlubiu w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 19.12.2017 Wyłapywanie oraz opieka nad bezpańskimi psami i kotami z terenu Gminy Warlubie w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 II przetarg nieograniczony – Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej koparko – ładowarki Szczegóły
Artykuł 10.11.2017 Wymiana i montaż stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami w budynku Sali Wiejskiej w Wielkim Komorsku Szczegóły
Artykuł 09.11.2017 III przetarg nieograniczony – roboty budowlane na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Warlubiu Szczegóły