Przetargi i zamówienia

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.08.2018 Dostawa i uruchomienie tłoczni ścieków w miejscowości Bąkowo, gm. Warlubie Szczegóły
Artykuł 25.07.2018 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Warlubiu z podziałem na trzy części Szczegóły
Artykuł 18.07.2018 Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Buśnia metodą przewiertu sterowanego Szczegóły
Artykuł 16.07.2018 Wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego rozbudowy i nadbudowy budynku przedszkola w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 10.07.2018 Zakup wału drogowego Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Budowa czterech kompleksów Otwartych Stref Aktywności w Gminie Warlubie Szczegóły
Artykuł 28.05.2018 Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 30.03.2018 Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją „Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek w Gminie Warlubie z podziałem na dwie części.” Szczegóły
Artykuł 19.03.2018 Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 33 w miejscowości Bzowo gmina Warlubie, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Zakup zgarniacza drogowego Szczegóły