Przetargi i zamówienia

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.10.2019 Przebudowa drogi gminnej nr 030220C w miejscowości Warlubie Szczegóły
Artykuł 17.09.2019 Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Rybno Duże Szczegóły
Artykuł 09.08.2019 Ogłoszenie ws. sprzedaży samochodu specjalnego z dnia 09-08-2019r. Szczegóły
Artykuł 26.07.2019 Budowa drogi gminnej na działce nr 1340-a, obręb Lipinki, gmina Warlubie Szczegóły
Artykuł 18.07.2019 Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Warlubie w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 Szczegóły
Artykuł 27.06.2019 Wybór banku udzielającego i obsługującego kredyt krótkoterminowy działający na zasadach odnawialnej linii kredytowej w rachunku bieżącym, na pokrycie występującego w ciągu 2019 roku planowanego przejściowego deficytu budżetu gminy Warlubie w roku 2019 i wybór banku prowadzącego rachunek bieżący służącego do przechowywania środków pieniężnych Zamawiającego i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych na jego zlecenie Szczegóły
Artykuł 29.05.2019 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warlubie Szczegóły
Artykuł 08.05.2019 Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Warlubiu z podziałem na dwie części Szczegóły