Przetargi i zamówienia

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.08.2020 Dostawa i montaż wyposażenia do Sali sportowej przy Zespole Szkół w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach z terenu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 08.05.2020 Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach z terenu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 10.04.2020 Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Rybno Duże Szczegóły
Artykuł 26.03.2020 Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 21.02.2020 Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Kurzejewo – Komorsk gmina Warlubie, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Budowa drogi gminnej nr 030226C – 030213C w miejscowości Warlubie – Bąkowo w gminie Warlubie o km 0+000 do 2+382 Szczegóły
Artykuł 16.01.2020 Zagospodarowanie przestrzeni zdegradowanej w Wielkim Komorsku na cele aktywizacji społecznej Szczegóły
Artykuł 16.01.2020 Plan zamówień publicznych na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Warlubie Szczegóły