Podatki i opłaty lokalne

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.01.2021 Zwolnienie z podatku rolnego z tytułu kupna gruntów Szczegóły
Artykuł 05.01.2021 Ulga inwestycyjna Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Opłata targowa (2021) Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Opłata od posiadania psów (2021) Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Podatek od środków transportowych (2021) Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Podatek leśny (2021) Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Podatek od nieruchomości (2021) Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Podatek rolny (2021) Szczegóły
Artykuł 05.09.2016 Podatek rolny (2018) Szczegóły
Artykuł 02.09.2016 Zasady udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości dla podmiotów gospodarczych Szczegóły