Kurendy

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.07.2021 KURENDA z dnia 06 lipca 2021 r. (zaproszenie na spotkanie z mieszkańcami miejscowości Rulewo, które odbędzie się w dniu 20 lipca 2021 r. (wtorek) o godzinie 1600 w świetlicy wiejskiej w Rulewie) Szczegóły
Artykuł 18.05.2021 Kurenda: BEZPŁATNA ZBIÓRKA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Szczegóły
Artykuł 08.04.2021 Kurenda z dnia 08.04.2021 Szczegóły
Artykuł 25.09.2020 Kurenda – bezpłatna zbiórka sprzętu elektronicznego i odpadów wielkogabarytowych (2020) Szczegóły
Artykuł 06.07.2020 KURENDA BEZPŁATNA ZBIÓRKA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Szczegóły
Artykuł 04.06.2020 Kurenda z dnia 04.06.2020 – szczepienie psów Szczegóły
Artykuł 22.01.2020 Kurenda w sprawie zebrań wiejskich – 2020 rok Szczegóły
Artykuł 11.12.2019 Kurenda z dnia 03.12.2019 w sprawie ZMIAN ZASAD ORAZ WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ STAWEK PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU 2020. Szczegóły
Artykuł 23.09.2019 Kurenda z dnia 20.09.2019 w sprawie bezpłatnej zbiórki sprzętu elektronicznego i odpadów wielkogabarytowych Szczegóły
Artykuł 20.09.2019 Kurenda z dnia 18.09.2019 w sprawie zmiany numeru rachunku bankowego za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły