Kurendy

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.11.2018 Kurenda – informacja o rozpoczęciu prac przy dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie (ul. Zawadzka, ul. Wybudowanie Nowskie, ul. Wybudowanie Za Torami) i w części miejscowości Kurzejewo Szczegóły
Artykuł 29.10.2018 Informacja w sprawie godzin pracy aptek na terenie powiatu świeckiego na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 18.10.2018 Informacja – akcja przewonienia gazu ziemnego „JESIEŃ 2018″ Szczegóły
Artykuł 27.09.2018 Kurenda – bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych i innych Szczegóły
Artykuł 26.04.2018 Kurenda – Harmonogram corocznego szczepienia psów w Gminie Warlubie w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 Kurenda – darmowy odbiór odpadów wielkogabarytowych i innych Szczegóły
Artykuł 18.01.2018 Kurenda – nabór wniosków o dofinansowanie na przedsięwzięcie z zakresu: demontażu, transportu, unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest Szczegóły
Artykuł 03.01.2018 Kurenda: harmonogram zebrań wiejskich – 2018 rok Szczegóły
Artykuł 19.09.2017 Informacja: rozeznanie potrzeb w zakresie retencji Szczegóły
Artykuł 13.09.2017 KURENDA – DARMOWY ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I INNYCH Szczegóły