Kurendy

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.03.2019 Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek za odpady komunalne dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek za odpady komunalne dla nieruchomości zamieszkałych Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 OŚWIADCZENIE właściciela w zakresie gospodarki ściekowej w nieruchomości w związku z koniecznością obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków Szczegóły
Artykuł 30.01.2019 Kurenda – harmonogram zebrań wiejskich sprawozdawczo-wyborczych Szczegóły
Artykuł 15.11.2018 Kurenda – informacja o rozpoczęciu prac przy dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie (ul. Zawadzka, ul. Wybudowanie Nowskie, ul. Wybudowanie Za Torami) i w części miejscowości Kurzejewo Szczegóły
Artykuł 29.10.2018 Informacja w sprawie godzin pracy aptek na terenie powiatu świeckiego na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 18.10.2018 Informacja – akcja przewonienia gazu ziemnego „JESIEŃ 2018″ Szczegóły
Artykuł 27.09.2018 Kurenda – bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych i innych Szczegóły
Artykuł 26.04.2018 Kurenda – Harmonogram corocznego szczepienia psów w Gminie Warlubie w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 Kurenda – darmowy odbiór odpadów wielkogabarytowych i innych Szczegóły