Komunikaty i ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.04.2019 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Warlubie za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek za odpady komunalne dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek za odpady komunalne dla nieruchomości zamieszkałych Szczegóły
Artykuł 06.02.2019 Program priorytetowy „Czyste powietrze” w trosce o zdrowie, klimat i środowisko Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 OŚWIADCZENIE właściciela w zakresie gospodarki ściekowej w nieruchomości w związku z koniecznością obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków Szczegóły
Artykuł 28.01.2019 Informacja o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego określającej wprowadzenie ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwały antysmogowej), a także o terminie konsultacji społecznych dotyczących ww. projektu Szczegóły
Artykuł 09.01.2019 Informacja – utrudnienia w ruchu na drogach lokalnych – Mątasek Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Strategia rozwiązywania problemów społecznych na terenie gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 13.11.2018 Informacja o ćwiczeniach RENEGADE – 14-15 listopada 2018 Szczegóły
Artykuł 05.11.2018 Spotkanie informacyjne pt. „Załóż swoją firmę i zainwestuj we własny rozwój dzięki funduszom unijnym” Szczegóły