Komunikaty i ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.02.2019 Program priorytetowy „Czyste powietrze” w trosce o zdrowie, klimat i środowisko Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 OŚWIADCZENIE właściciela w zakresie gospodarki ściekowej w nieruchomości w związku z koniecznością obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków Szczegóły
Artykuł 28.01.2019 Informacja o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego określającej wprowadzenie ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwały antysmogowej), a także o terminie konsultacji społecznych dotyczących ww. projektu Szczegóły
Artykuł 09.01.2019 Informacja – utrudnienia w ruchu na drogach lokalnych – Mątasek Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Strategia rozwiązywania problemów społecznych na terenie gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 13.11.2018 Informacja o ćwiczeniach RENEGADE – 14-15 listopada 2018 Szczegóły
Artykuł 05.11.2018 Spotkanie informacyjne pt. „Załóż swoją firmę i zainwestuj we własny rozwój dzięki funduszom unijnym” Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Informacja o czasowym zamknięciu drogi powiatowej (droga powiatowa nr 1204C Jaszczerek-granica Woj. Lipinki- Dąbrowa, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1205C (przez miejscowość Lipinki) do skrzyżowania z byłą drogą wojewódzką nr 238, a obecnie drogą powiatową nr 1048C (w Rybnie)) Szczegóły
Artykuł 02.07.2018 Zarządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powołania Komisji do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód, doznanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy w czerwcu 2018 roku w gminie Warlubie Szczegóły
Artykuł 28.05.2018 Awaryjna naprawa nawierzchni drogi powiatowej nr 1048C Osie-Warlubie (29-30 maja 2018) Szczegóły