Typ Data Tytuł
Artykuł 19.09.2017 Informacja: rozeznanie potrzeb w zakresie retencji Szczegóły
Artykuł 15.09.2017 Informacja o sesji – 22 września 2017 r. (środa), godz. 11:00 Szczegóły
Artykuł 13.09.2017 KURENDA – DARMOWY ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I INNYCH Szczegóły
Artykuł 11.09.2017 ZARZĄDZENIE NR 62/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 6 września 2017 r. w sprawie organizowania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Warlubie. Szczegóły
Artykuł 11.09.2017 ZARZĄDZENIE NR 61/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 5 września 2017 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Warlubie na 2018 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej. Szczegóły
Artykuł 07.09.2017 ZARZĄDZENIE NR 60/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Szczegóły
Artykuł 07.09.2017 ZARZĄDZENIE NR 59/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 4 września 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania umów o zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez opiekunów Szczegóły
Artykuł 07.09.2017 ZARZĄDZENIE NR 58/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej, umożliwiającej realizację wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Szczegóły
Artykuł 06.09.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu Rewitalizacji dla Gminy Warlubie na lata 2017-2023″ Szczegóły
Artykuł 05.09.2017 ZARZĄDZENIE NR 57/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 1 września 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2017 r. Szczegóły