Typ Data Tytuł
Artykuł 14.09.2016 Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2010 rok (pracownicy urzędu) Szczegóły
Artykuł 14.09.2016 Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2009 rok (pracownicy urzędu) Szczegóły
Artykuł 14.09.2016 Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2008 rok (pracownicy urzędu) Szczegóły
Artykuł 14.09.2016 Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2007 rok (pracownicy urzędu) Szczegóły
Artykuł 14.09.2016 Oświadczenia majątkowe – upoważnienie do podpisywania decyzji (pracownicy urzędu) Szczegóły
Artykuł 14.09.2016 Oświadczenia majątkowe złożone w związku z ustaniem pełnienia funkcji (pracownicy urzędu) Szczegóły
Artykuł 14.09.2016 Oświadczenia majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji (pracownicy urzędu) Szczegóły
Artykuł 14.09.2016 Oświadczenia majątkowe złożone w związku z ustaniem stosunku pracy (pracownicy urzędu) Szczegóły
Artykuł 14.09.2016 Oświadczenia majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem pracy (pracownicy urzędu) Szczegóły
Artykuł 14.09.2016 Oświadczenia majątkowe za 2015 rok (pracownicy jednostek organizacyjnych) Szczegóły