Typ Data Tytuł
Artykuł 28.09.2017 Protokół z XXXIV sesji z dnia 23.08.2017 r. Szczegóły
Artykuł 28.09.2017 UCHWAŁA NR XXXV/210/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 28.09.2017 UCHWAŁA NR XXXV/209/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 22 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Warlubie w 2017 r. Szczegóły
Artykuł 28.09.2017 UCHWAŁA NR XXXV/208/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 22 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 28.09.2017 UCHWAŁA NR XXXV/207/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 22 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2017 – 2026. Szczegóły
Artykuł 28.09.2017 UCHWAŁA NR XXXV/206/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017 rok. Szczegóły
Artykuł 25.09.2017 Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 25.09.2017 Oświadczenia majątkowe nowych radnych w kadencji 2014-2018 (Rada Gminy)/wybory uzupełniające Szczegóły
Artykuł 21.09.2017 Zlecanie zadań w trybie uproszczonym – 2017 rok Szczegóły
Artykuł 20.09.2017 Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Warlubie w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 Szczegóły