Typ Data Tytuł
Artykuł 04.07.2017 UCHWAŁA NR XXXII/189/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017 rok. Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 UCHWAŁA NR XXXII/188/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 UCHWAŁA NR XXXII/187/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Warlubie za 2016 r. Szczegóły
Artykuł 03.07.2017 ZARZĄDZENIE NR 44/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Artykuł 03.07.2017 ZARZĄDZENIE NR 43/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach uzupełniejących do Rady Gminy Warlubie, zarządzonych na dzień 6 sierpnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 03.07.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Warlubie z dnia 3 lipca 2017 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika Szczegóły
Artykuł 30.06.2017 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do rady gminy, zarządzonych na dzień 6 sierpnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 30.06.2017 INFORMACJA O WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY W GMINIE NIEBĘDĄCEJ MIASTEM NA PRAWACH POWIATU Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WARLUBIU z dnia 28 czerwca 2017 r. o terminie i miejscu losowania numerów dla list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 27.06.2017 Postanowienie z dnia 26.06.2017 Szczegóły