Typ Data Tytuł
Artykuł 19.09.2016 Obsługa urbanistyczna Urzędu Gminy w Warlubiu w 2016 roku Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 Rozbudowa budynku o oddział dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 Rozbudowa budynku istniejącej Gminnej Przychodni Zdrowia w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o długości 2 150 mb Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Warlubie. Szczegóły
Artykuł 19.09.2016 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo w obrębie geodezyjnym: Bzowo dz. nr 30 i 33 Szczegóły
Artykuł 14.09.2016 Protokół z kontroli 2016 Szczegóły
Artykuł 14.09.2016 Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2015 rok (pracownicy urzędu) Szczegóły
Artykuł 14.09.2016 Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2014 rok (pracownicy urzędu) Szczegóły
Artykuł 14.09.2016 Oświadczenia majątkowe pracowników za rok 2013 rok (pracownicy urzędu) Szczegóły