Typ Data Tytuł
Artykuł 14.09.2016 Oświadczenia majątkowe za 2010 rok (pracownicy jednostek organizacyjnych) Szczegóły
Artykuł 14.09.2016 Oświadczenia majątkowe za 2009 rok (pracownicy jednostek organizacyjnych) Szczegóły
Artykuł 14.09.2016 Oświadczenia majątkowe za 2008 rok (pracownicy jednostek organizacyjnych) Szczegóły
Artykuł 14.09.2016 Oświadczenia majątkowe za 2007 rok (pracownicy jednostek organizacyjnych) Szczegóły
Artykuł 13.09.2016 Oświadczenia majątkowe złożone w związku z ustaniem stosunku pracy (pracownicy jednostek organizacyjnych) Szczegóły
Artykuł 13.09.2016 Oświadczenia majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem pracy (pracownicy jednostek organizacyjnych) Szczegóły
Artykuł 13.09.2016 Oświadczenia majątkowe złożone w związku z ustaniem pełnienia funkcji (pracownicy jednostek organizacyjnych) Szczegóły
Artykuł 13.09.2016 Oświadczenia majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji (pracownicy jednostek organizacyjnych) Szczegóły
Artykuł 13.09.2016 Oświadczenia majątkowe za 2015 rok (Rada Gminy) Szczegóły
Artykuł 13.09.2016 Oświadczenia majątkowe za 2014 rok (Rada Gminy) Szczegóły