Typ Data Tytuł
Artykuł 04.10.2016 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy o powołaniu Gminnej Komisji Wyborczej w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Warlubie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Informacje dotyczące sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów , sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z 27 sierpnia 2014 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Informacje dotyczące udziału wyborców w głosowaniu Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Zgłaszanie kandydatów na wójta Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Tworzenie komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych Szczegóły