Typ Data Tytuł
Artykuł 03.04.2017 Protokół z XXVIII sesji z dnia 17.02.2017 r. Szczegóły
Artykuł 03.04.2017 UCHWAŁA NR XXIX/179/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu „Gmina Warlubie – moja mała Ojczyzna” i ustalenia regulaminu jego przeprowadzenia Szczegóły
Artykuł 03.04.2017 UCHWAŁA NR XXIX/178/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019 Szczegóły
Artykuł 03.04.2017 UCHWAŁA NR XXIX/177/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych, dla których Gmina Warlubie jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także określenia liczby punktów za poszczególne kryteria Szczegóły
Artykuł 03.04.2017 UCHWAŁA NR XXIX/176/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 03.04.2017 UCHWAŁA NR XXIX/175/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących właśność Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 03.04.2017 UCHWAŁA NR XXIX/174/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Warlubie w 2017 roku” Szczegóły
Artykuł 03.04.2017 UCHWAŁA NR XXIX/173/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie funduszu soleckiego na rok budżetowy 2018 Szczegóły
Artykuł 03.04.2017 UCHWAŁA NR XXIX/172/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017 rok. Szczegóły
Artykuł 28.03.2017 ZARZĄDZENIE NR 11/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Warlubie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Szczegóły