Typ Data Tytuł
Artykuł 29.08.2017 Protokół z XXXIII sesji z dnia 20.07.2017 r. Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 Protokół z XXXII sesji z dnia 28.06.2017 r. Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 UCHWAŁA NR XXXIV/205/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru przewodniczącej Komisji Socjalno – Bytowej Rady Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 UCHWAŁA NR XXXIV/204/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 sierpnia 2017 r. wprowadzająca zmiany do uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy, ustalenia ich składów osobowych i określenia zakresu ich działania Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 UCHWAŁA NR XXXIV/203/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Osiny” Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 UCHWAŁA NR XXXIV/202/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia przeznaczenia mienia, należności i zobowiązań Zespołu Szkół w Warlubiu przekształconego w Publiczną Szkołę Podstawową im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 UCHWAŁA NR XXXIV/201/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 UCHWAŁA NR XXXIV/200/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017 rok. Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 UCHWAŁA NR XXXIV/199/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kęsowo Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 UCHWAŁA NR XXXIV/198/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sośno Szczegóły