Typ Data Tytuł
Artykuł 20.12.2017 Obsługa geodezyjna Urzędu Gminy w Warlubiu w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 19.12.2017 Wyłapywanie oraz opieka nad bezpańskimi psami i kotami z terenu Gminy Warlubie w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Informacja o sesji – 20 grudzień 2017 r. (środa), godz. 10:30 Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 ZARZĄDZENIE NR 77/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 06 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 ZARZĄDZENIE NR 76/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 06 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 ZARZĄDZENIE NR 75/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017r. Szczegóły
Artykuł 01.12.2017 Informacja o wsparciu finansowym ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej Szczegóły
Artykuł 30.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 74/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2017 r. oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia. Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/230/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warlubie oraz aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/229/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części nieruchomości będącej własnością Gminy Warlubie Szczegóły