Typ Data Tytuł
Artykuł 31.01.2018 UCHWAŁA NR XXXVIII/251/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 31.01.2018 UCHWAŁA NR XXXVIII/250/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 31.01.2018 UCHWAŁA NR XXXVIII/249/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany powierzchni użytków ekologicznych na terenie obrębu ewidencyjnego Lipinki, Leśnictwo Bursztynowo Szczegóły
Artykuł 31.01.2018 UCHWAŁA NR XXXVIII/248/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Szczegóły
Artykuł 31.01.2018 UCHWAŁA NR XXXVIII/247/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich Szczegóły
Artykuł 31.01.2018 UCHWAŁA NR XXXVIII/246/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Bąkowo, Gmina Warlubie Szczegóły
Artykuł 31.01.2018 UCHWAŁA NR XXXVIII/245/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Warlubie,Gmina Warlubie Szczegóły
Artykuł 31.01.2018 UCHWAŁA NR XXXVIII/244/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Warlubie w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 25.01.2018 ZARZĄDZENIE NR 82/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017r. Szczegóły
Artykuł 25.01.2018 Protokół z XXXVII sesji z dnia 20.12.2017 r. Szczegóły