Typ Data Tytuł
Artykuł 08.07.2020 Składy obwodowych komisji wyborczych w Gminie Warlubie w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020r. Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Postanowienie nr 87/2020 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych oraz powołanie członków do obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Informacja o pracy obwodowych komisji wyborczych w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020r. Szczegóły
Artykuł 07.07.2020 Obwieszczenie z dnia 07.07.2020 Szczegóły
Artykuł 07.07.2020 Obwieszczenie z dnia 07.07.2020 Szczegóły
Artykuł 06.07.2020 ZARZĄDZENIE NR 58/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok. Szczegóły
Artykuł 06.07.2020 KURENDA BEZPŁATNA ZBIÓRKA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 ZARZĄDZENIE NR 57/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zasad naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 ZARZĄDZENIE NR 56/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Warlubie za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 ZARZĄDZENIE NR 55/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Szczegóły