Typ Data Tytuł
Artykuł 10.04.2017 ZARZĄDZENIE NR 18/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy rekrutacyjnych do oddziałów przedszkolnych i szkół Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 10.04.2017 ZARZĄDZENIE NR 17/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warlubie Szczegóły
Artykuł 10.04.2017 ZARZĄDZENIE NR 16/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie upoważnienia i powierzenia spraw Sekretarzowi Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 07.04.2017 Zakup i dostawa ciągnika rolniczego Szczegóły
Artykuł 05.04.2017 ZARZĄDZENIE NR 15/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia osób do wykonywania czynności w zakresie prawa pracy wobec Wójta Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 05.04.2017 ZARZĄDZENIE NR 14/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017r. Szczegóły
Artykuł 03.04.2017 ZARZĄDZENIE NR 13/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku Szczegóły
Artykuł 03.04.2017 ZARZĄDZENIE NR 12/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w 2017 r. Szczegóły
Artykuł 03.04.2017 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 03.04.2017 Protokół z XXVIII sesji z dnia 17.02.2017 r. Szczegóły