Typ Data Tytuł
Artykuł 10.04.2018 ZARZĄDZENIE NR 15/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 9 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 09.04.2018 ZARZĄDZENIE NR 14/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 50/2, obręb Płochocinek i sporządzenia wykazu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 09.04.2018 ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych Gminy Warlubie w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 09.04.2018 ZARZĄDZENIE NR 12/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia terminu zgłaszania kandydatów do nagrody sportowej Gminy Warlubie za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 09.04.2018 ZARZĄDZENIE NR 11/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 09.04.2018 ZARZĄDZENIE NR 10/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 30.03.2018 Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją „Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek w Gminie Warlubie z podziałem na dwie części.” Szczegóły
Artykuł 30.03.2018 Informacja o sesji – 6 kwietnia 2018 r. (piątek), godz. 9:00 Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 Protokół z XXXIX sesji z dnia 14.02.2018r. Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 UCHWAŁA NR XL/262/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 marca 2018 r. wprowadzająca zmiany do uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy, ustalenia ich składów osobowych i określenia zakresu ich działania Szczegóły