Typ Data Tytuł
Artykuł 29.08.2017 UCHWAŁA NR XXXIV/198/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sośno Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 UCHWAŁA NR XXXIV/197/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gostycyn Szczegóły
Artykuł 17.08.2017 Informacja o sesji – 23 sierpnia 2017 r. (środa), godz. 11:00 Szczegóły
Artykuł 10.08.2017 Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Warlubiu” – celem ustalenia wartości zamówienia (szacowania) niezbędnej w procesie uruchomienia odpowiedniej procedury z zakresu Pzp. o wartości netto poniżej 30 000 € Szczegóły
Artykuł 08.08.2017 Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją „Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek w Gminie Warlubie” – celem ustalenia wartości zamówienia (szacowania) niezbędnej w procesie uruchomienia odpowiedniej procedury z zakresu Pzp. Szczegóły
Artykuł 08.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 51/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Szczegóły
Artykuł 07.08.2017 Protokół wyników głosowania w obwodzie Szczegóły
Artykuł 07.08.2017 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 7 sierpnia 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Warlubie przeprowadzonych w dniu 6 sierpnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 07.08.2017 Protokół z wyborów Szczegóły
Artykuł 07.08.2017 Zestawienie wyników głosowania Szczegóły