Typ Data Tytuł
Artykuł 02.01.2018 DRUGIE OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W TRYBIE OFERTOWYM UŻYWANEJ KOPARKO-ŁADOWARKI marki CASE Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 ZARZĄDZENIE NR 79/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017r. Szczegóły
Artykuł 21.12.2017 Protokół z XXXVI sesji z dnia 23.11.2017 r. Szczegóły
Artykuł 21.12.2017 ZARZĄDZENIE NR 78/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprzedaży używanej koparko-ładowarki marki CASE 580 SLE Szczegóły
Artykuł 21.12.2017 UCHWAŁA NR XXXVII/243/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym udziału w nieruchomości będącej współwłasnością Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 21.12.2017 UCHWAŁA NR XXXVII/242/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 21.12.2017 UCHWAŁA NR XXXVII/241/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie gminy Warlubie i połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 21.12.2017 UCHWAŁA NR XXXVII/240/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 21.12.2017 UCHWAŁA NR XXXVII/239/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 21.12.2017 UCHWAŁA NR XXXVII/238/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Płochocinek, gmina Warlubie Szczegóły