Typ Data Tytuł
Artykuł 12.07.2017 UCHWAŁA NR 6/2017 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WARLUBIU z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Warlubie w okręgu wyborczym nr 12, zarządzonych na dzień 6 sierpnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 12.07.2017 UCHWAŁA NR 5/2017 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WARLUBIU z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej Szczegóły
Artykuł 10.07.2017 UCHWAŁA NR XXXII/195/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 czerwca 2017 r. wprowadzająca zmianę do uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 10.07.2017 KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Warlubiu z dnia 10 lipca 2017 r. o numerach przyznanych zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Warlubie w okregu wyborczym nr 12, zarządzonych na dzień 6 sierpnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 10.07.2017 UCHWAŁA NR 4/2017 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Warlubiu z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Warlubie w okręgu wyborczym nr 12, zarządzonych na dzień 6 sierpnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 07.07.2017 ZARZĄDZENIE NR 46/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku podczas jego nieobecności Szczegóły
Artykuł 07.07.2017 ZARZĄDZENIE NR 45/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017r. Szczegóły
Artykuł 05.07.2017 KARTA PROJEKTU PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY WARLUBIE 2017-2023 Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 Protokół z XXXI sesji z dnia 19.05.2017 r. Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 UCHWAŁA NR XXXII/194/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu dożynkowego i ustalenia regulaminu jego przeprowadzenia Szczegóły