Typ Data Tytuł
Artykuł 21.12.2017 UCHWAŁA NR XXXVII/240/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 21.12.2017 UCHWAŁA NR XXXVII/239/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 21.12.2017 UCHWAŁA NR XXXVII/238/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Płochocinek, gmina Warlubie Szczegóły
Artykuł 21.12.2017 UCHWAŁA NR XXXVII/237/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych Szczegóły
Artykuł 21.12.2017 UCHWAŁA NR XXXVII/236/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psów Szczegóły
Artykuł 21.12.2017 UCHWAŁA NR XXXVII/235/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek – Lipinki – Dąbrowa” Szczegóły
Artykuł 21.12.2017 OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W TRYBIE OFERTOWYM UŻYWANEJ KOPARKO-ŁADOWARKI marki CASE Szczegóły
Artykuł 21.12.2017 UCHWAŁA NR XXXVII/234/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2017-2026 Szczegóły
Artykuł 21.12.2017 UCHWAŁA NR XXXVII/233/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017 rok. Szczegóły
Artykuł 21.12.2017 UCHWAŁA NR XXXVII/232/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2018-2027 Szczegóły