Typ Data Tytuł
Artykuł 30.04.2018 Protokół z XL sesji z dnia 27.03.2018r. Szczegóły
Artykuł 26.04.2018 Kurenda – Harmonogram corocznego szczepienia psów w Gminie Warlubie w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 26.04.2018 ZARZĄDZENIE NR 24/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Warlubie za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 26.04.2018 ZARZĄDZENIE NR 23/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 ZARZĄDZENIE NR 22/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 Kurenda – darmowy odbiór odpadów wielkogabarytowych i innych Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Warlubie za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 ZARZĄDZENIE NR 21/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 ZARZĄDZENIE NR 20/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury Promocji i Rekreacji w Warlubiu za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018r. Szczegóły