Typ Data Tytuł
Artykuł 31.01.2018 UCHWAŁA NR XXXVIII/244/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Warlubie w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 25.01.2018 ZARZĄDZENIE NR 82/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017r. Szczegóły
Artykuł 25.01.2018 Protokół z XXXVII sesji z dnia 20.12.2017 r. Szczegóły
Artykuł 25.01.2018 ZARZĄDZENIE NR 2/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warlubie Szczegóły
Artykuł 18.01.2018 Kurenda – nabór wniosków o dofinansowanie na przedsięwzięcie z zakresu: demontażu, transportu, unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest Szczegóły
Artykuł 18.01.2018 Informacja o sesji – 25 stycznia 2018 r. (czwartek), godz. 10:00 Szczegóły
Artykuł 15.01.2018 Plan zamówień publicznych na 2018 Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 ZARZĄDZENIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 19/2016 Wójta Gminy Warlubie z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wewnętrznych zasad udzielania zamówień na dostawy, roboty budowlane i usługi przez gminę Warlubie oraz Urząd Gminy w Warlubie Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 ZARZĄDZENIE NR 81/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017r. Szczegóły
Artykuł 03.01.2018 Kurenda: harmonogram zebrań wiejskich – 2018 rok Szczegóły