Typ Data Tytuł
Artykuł 11.09.2017 ZARZĄDZENIE NR 62/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 6 września 2017 r. w sprawie organizowania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Warlubie. Szczegóły
Artykuł 11.09.2017 ZARZĄDZENIE NR 61/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 5 września 2017 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Warlubie na 2018 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej. Szczegóły
Artykuł 07.09.2017 ZARZĄDZENIE NR 60/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Szczegóły
Artykuł 07.09.2017 ZARZĄDZENIE NR 59/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 4 września 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania umów o zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez opiekunów Szczegóły
Artykuł 07.09.2017 ZARZĄDZENIE NR 58/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej, umożliwiającej realizację wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Szczegóły
Artykuł 06.09.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu Rewitalizacji dla Gminy Warlubie na lata 2017-2023″ Szczegóły
Artykuł 05.09.2017 ZARZĄDZENIE NR 57/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 1 września 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2017 r. Szczegóły
Artykuł 05.09.2017 ZARZĄDZENIE NR 56/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 1 września 2017 r. w sprawie regulaminu przewozu uczniów szkół w Gminie Warlubie Szczegóły
Artykuł 05.09.2017 Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31.08.2017r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017r. Szczegóły
Artykuł 31.08.2017 PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY WARLUBIE NA LATA 2017-2023 Szczegóły