Typ Data Tytuł
Artykuł 30.05.2018 UCHWAŁA NR XLIII/277/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego oraz określenia zasad sprzedaży lokalu stanowiącego własność Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 UCHWAŁA NR XLIII/276/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Gminę Warlubie na zawarcie porozumienia na prowadzenie przez Powiat Świecki przedszkola specjalnego w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 UCHWAŁA NR XLIII/275/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Warlubie do realizacji projektu pod nazwą „Nowe kompetencje – nowe możliwości” w szkołach Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 UCHWAŁA NR XLIII/274/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 UCHWAŁA NR XLIII/273/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Warlubie oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Warlubie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 UCHWAŁA NR XLIII/272/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 UCHWAŁA NR XLIII/271/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 UCHWAŁA NR XLIII/270/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek” Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 UCHWAŁA NR XLIII/269/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk” Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 UCHWAŁA NR XLIII/268/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2018-2017 Szczegóły