Typ Data Tytuł
Artykuł 15.03.2018 Zakup zgarniacza drogowego Szczegóły
Artykuł 06.03.2018 Oświadczenia majątkowe za 2017 rok (Rada Gminy) Szczegóły
Artykuł 02.03.2018 Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek w Gminie Warlubie z podziałem na dwie części Szczegóły
Artykuł 02.03.2018 Zlecanie zadań w trybie konkursowym – 2018 rok Szczegóły
Artykuł 02.03.2018 ZARZĄDZENIE NR 5/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność w zakresie pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 02.03.2018 ZARZĄDZENIE NR 4/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018r. Szczegóły
Artykuł 02.03.2018 ZARZĄDZENIE NR 3/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018r. Szczegóły
Artykuł 02.03.2018 Informacja o wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla obszaru Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 22.02.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 030208C na dz. 52/2 i 35 w obrębie Płochocinek położonej w miejscowości Płochocinek gmina Warlubie, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej Szczegóły
Artykuł 19.02.2018 Protokół z XXXVIII sesji z dnia 25.01.2018 r. Szczegóły