Typ Data Tytuł
Artykuł 31.12.2019 UCHWAŁA NR XIV/129/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Warlubie w 2020 r. Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 UCHWAŁA NR XIV/128/ 2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2020 – 2030. Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 UCHWAŁA NR XIV/127/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 UCHWAŁA NR XIV/126/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Warlubie na lata 2019-2029 Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 UCHWAŁA NR XIV/125/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 23.12.2019 Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Szczegóły
Artykuł 20.12.2019 Rozstrzygnięcie naboru wniosków o dofinansowanie rozwoju sportu – 2020 rok Szczegóły
Artykuł 20.12.2019 ZARZĄDZENIE NR 106/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o dofinansowanie w 2020 roku przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 Informacja o sesji – 19 grudnia 2019 r. (czwartek), godz. 10:00 Szczegóły
Artykuł 11.12.2019 Kurenda z dnia 03.12.2019 w sprawie ZMIAN ZASAD ORAZ WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ STAWEK PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU 2020. Szczegóły