Typ Data Tytuł
Artykuł 01.08.2018 FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do dokumentu „Program Rewitalizacji dla Gminy Warlubie na lata 2017-2023” Szczegóły
Artykuł 01.08.2018 Ogłoszenie o możliwości składania uwag Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 ZARZĄDZENIE NR 46/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 ZARZĄDZENIE NR 45/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 ZARZĄDZENIE NR 44/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 30.07.2018 ZARZĄDZENIE NR 43/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018r. Szczegóły
Artykuł 26.07.2018 ZARZĄDZENIE NR 42/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego przewodniczącego komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 26.07.2018 ZARZĄDZENIE NR 41/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warlubiu do prowadzenia postępowań w sprawach, o świadczenia z programu „Dobry start”, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 programu „Dobry start”. Szczegóły
Artykuł 25.07.2018 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Warlubiu z podziałem na trzy części Szczegóły
Artykuł 18.07.2018 Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Buśnia metodą przewiertu sterowanego Szczegóły