Typ Data Tytuł
Artykuł 01.12.2017 Informacja o wsparciu finansowym ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej Szczegóły
Artykuł 30.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 74/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2017 r. oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia. Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/230/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warlubie oraz aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/229/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części nieruchomości będącej własnością Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/228/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/227/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/226/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Warlubiu w Publiczną Szkołę Podstawową im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/225/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/224/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/223/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek pensum dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach Szczegóły