Typ Data Tytuł
Artykuł 03.03.2017 Współpraca z organizacjami pozarządowymi – Formularze Szczegóły
Artykuł 02.03.2017 Zlecanie zadań w trybie konkursowym – 2017 rok Szczegóły
Artykuł 27.02.2017 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 ZARZĄDZENIE NR 7/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 ZARZĄDZENIE NR 6/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 UCHWAŁA NR XXVIII/171/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 17 lutego 2017 r. wprowadzająca zmiany do uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 UCHWAŁA NR XXVIII/170/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 UCHWAŁA NR XXVIII/169/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zasad, trybu i rodzajów przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 Protokół z XXVII sesji z dnia 26.01.2017 r. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 21.02.2017 Ogłoszenie o naborze – Sekretarz Gminy Szczegóły