Typ Data Tytuł
Artykuł 29.03.2018 UCHWAŁA NR XL/261/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu „Gmina Warlubie – moja mała Ojczyzna” i ustalenia regulaminu jego przeprowadzenia Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 UCHWAŁA NR XL/260/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 UCHWAŁA NR XL/259/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 UCHWAŁA NR XL/258/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Warlubie do realizacji projektu pod nazwą „Równanie szans” w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 UCHWAŁA NR XL/257/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Warlubie na okręgi wyborcze Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 UCHWAŁA NR XL/256/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warlubie w miejscowości Komorsk Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 UCHWAŁA NR XL/255/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Warlubie w 2018 roku” Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 UCHWAŁA NR XL/254/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy Warlubie. Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 UCHWAŁA NR XL/253/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie funduszu soleckiego na rok budżetowy 2019 Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 UCHWAŁA NR XL/252/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018 rok Szczegóły