Typ Data Tytuł
Artykuł 06.07.2018 ZARZĄDZENIE NR 40/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach podczas jego nieobecności Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 ZARZĄDZENIE NR 39/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018r. Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 UCHWAŁA NR XLIV/282/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu dożynkowego i ustalenia regulaminu jego przeprowadzenia Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 UCHWAŁA NR XLIV/281/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 UCHWAŁA NR XLIV/280/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Warlubie” Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 UCHWAŁA NR XLIV/279/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 UCHWAŁA NR XLIV/278/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Warlubie za 2017 r. Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 Protokół z XLIII sesji z dnia 25.05.2018r. Szczegóły
Artykuł 02.07.2018 Informacja dla rolników w sprawie suszy rolniczej Szczegóły
Artykuł 02.07.2018 Zarządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powołania Komisji do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód, doznanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy w czerwcu 2018 roku w gminie Warlubie Szczegóły