Typ Data Tytuł
Artykuł 03.07.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Warlubie z dnia 3 lipca 2017 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika Szczegóły
Artykuł 30.06.2017 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do rady gminy, zarządzonych na dzień 6 sierpnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 30.06.2017 INFORMACJA O WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY W GMINIE NIEBĘDĄCEJ MIASTEM NA PRAWACH POWIATU Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WARLUBIU z dnia 28 czerwca 2017 r. o terminie i miejscu losowania numerów dla list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 27.06.2017 Postanowienie z dnia 26.06.2017 Szczegóły
Artykuł 23.06.2017 Ogłoszenie o spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym poświęconym opracowaniu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Warlubie na lata 2017-2023″ Szczegóły
Artykuł 23.06.2017 Ankieta dotycząca głównych kierunków i celów rewitalizacji obszaru na terenie Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 23.06.2017 Projekt Programu Rewitalizacji dla Gminy Warlubie na lata 2017-2023 Szczegóły
Artykuł 23.06.2017 ZARZĄDZENIE NR 42/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku Szczegóły
Artykuł 23.06.2017 ZARZĄDZENIE NR 41/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Warlubie na temat wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji i głównych kierunków rewitalizacji Gminy Warlubie. Szczegóły