Typ Data Tytuł
Artykuł 29.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/216/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/215/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/214/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/213/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/212/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2017-2026 Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/211/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017 rok. Szczegóły
Artykuł 28.11.2017 Protokół z XXXV sesji z dnia 22.09.2017 r. Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Szczegóły
Artykuł 21.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 73/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2018r Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 II przetarg nieograniczony – Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej koparko – ładowarki Szczegóły