Typ Data Tytuł
Artykuł 24.09.2018 UCHWAŁA NR XLVII/290/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 ZARZĄDZENIE NR 55/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 ZARZĄDZENIE NR 54/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 10.09.2018 Informacja o sesji – 17 września 2018 r. (poniedziałek), godz. 09:00 Szczegóły
Artykuł 10.09.2018 ZARZĄDZENIE NR 53/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018r. Szczegóły
Artykuł 07.09.2018 ZARZĄDZENIE NR 50/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Warlubie o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Szczegóły
Artykuł 04.09.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 030214C na działce 3,6 w obrębie Warlubie i działce 139 w obrębie Bąkowo polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej Szczegóły
Artykuł 04.09.2018 ZARZĄDZENIE NR 52/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 4 września 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na zasadzie kontynuacji, nieruchomości gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 47, obręb Buśnia i sporządzenia wykazu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 04.09.2018 ZARZĄDZENIE NR 51/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 4 września 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na zasadzie kontynuacji, nieruchomości gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 86, obręb Warlubie i sporządzenia wykazu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 31.08.2018 ZARZĄDZENIE NR 49/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Szczegóły