Typ Data Tytuł
Artykuł 30.05.2018 UCHWAŁA NR XLIII/270/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek” Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 UCHWAŁA NR XLIII/269/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk” Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 UCHWAŁA NR XLIII/268/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2018-2017 Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 UCHWAŁA NR XLIII/267/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 28.05.2018 Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 28.05.2018 Awaryjna naprawa nawierzchni drogi powiatowej nr 1048C Osie-Warlubie (29-30 maja 2018) Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 ZARZĄDZENIE NR 31/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie za 2017 rok. Szczegóły
Artykuł 23.05.2018 ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ustalenia w roku szkolnym 2017/2018 przerw w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warlubie Szczegóły
Artykuł 23.05.2018 ZARZĄDZENIE NR 29/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powołania zespołu do szacowania szkód i ustalenia wysokości odszkodowania Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Oświadczenia majątkowe za 2017 rok (pracownicy jednostek organizacyjnych) Szczegóły