Typ Data Tytuł
Artykuł 29.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/228/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/227/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/226/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Warlubiu w Publiczną Szkołę Podstawową im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/225/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/224/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/223/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek pensum dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/222/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/221/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/220/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/219/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę Szczegóły