Typ Data Tytuł
Artykuł 06.08.2020 UCHWAŁA NR XVIII/167/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na zadanie związane z organizacją powiatowego publicznego transportu autobusowego. Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 UCHWAŁA NR XVIII/166/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2020 – 2030. Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 UCHWAŁA NR XVIII/165/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 UCHWAŁA NR XVIII/164/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 UCHWAŁA NR XVIII/163/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Warlubie za 2019 r. Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 UCHWAŁA NR XVIII/162/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Warlubie wotum zaufania Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 Obwieszczenie z dnia 06.08.2020 Szczegóły
Artykuł 05.08.2020 ZARZĄDZENIE NR 63/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Szczegóły
Artykuł 05.08.2020 ZARZĄDZENIE NR 62/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2020 roku w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela Szczegóły
Artykuł 05.08.2020 ZARZĄDZENIE NR 61/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie Szczegóły