Typ Data Tytuł
Artykuł 19.03.2018 ZARZĄDZENIE NR 9/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego przewodniczącego komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 16.03.2018 ZARZĄDZENIE NR 8/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach oraz na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 16.03.2018 ZARZĄDZENIE NR 7/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Warlubie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2017r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. Szczegóły
Artykuł 16.03.2018 ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018r. Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Zakup zgarniacza drogowego Szczegóły
Artykuł 06.03.2018 Oświadczenia majątkowe za 2017 rok (Rada Gminy) Szczegóły
Artykuł 02.03.2018 Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek w Gminie Warlubie z podziałem na dwie części Szczegóły
Artykuł 02.03.2018 Zlecanie zadań w trybie konkursowym – 2018 rok Szczegóły
Artykuł 02.03.2018 ZARZĄDZENIE NR 5/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność w zakresie pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 02.03.2018 ZARZĄDZENIE NR 4/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018r. Szczegóły