Typ Data Tytuł
Artykuł 29.03.2018 UCHWAŁA NR XL/255/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Warlubie w 2018 roku” Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 UCHWAŁA NR XL/254/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy Warlubie. Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 UCHWAŁA NR XL/253/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie funduszu soleckiego na rok budżetowy 2019 Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 UCHWAŁA NR XL/252/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 Projekt Programu Rewitalizacji dla Gminy Warlubie na lata 2017-2023 Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do dokumentu „Program Rewitalizacji dla Gminy Warlubie na lata 2017-2023” Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 Ogłoszenie o możliwości składania uwag Szczegóły
Artykuł 22.03.2018 Postanowienie z dnia 22.03.2018 Szczegóły
Artykuł 20.03.2018 Informacja o sesji – 27 marca 2018 r. (wtorek), godz. 10:00 Szczegóły
Artykuł 19.03.2018 Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 33 w miejscowości Bzowo gmina Warlubie, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej Szczegóły