Typ Data Tytuł
Artykuł 21.08.2018 Dostawa i uruchomienie tłoczni ścieków w miejscowości Bąkowo, gm. Warlubie Szczegóły
Artykuł 21.08.2018 Informacja o sesji – 27 sierpnia 2018 r. (poniedziałek), godz. 10:00 Szczegóły
Artykuł 21.08.2018 Protokół z XLIV sesji z dnia 28.06.2018r. Szczegóły
Artykuł 21.08.2018 UCHWAŁA NR XLV/288/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną w Gminnym Ośrodku Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 21.08.2018 UCHWAŁA NR XLV/287/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kuźnica” Szczegóły
Artykuł 21.08.2018 UCHWAŁA NR XLV/286/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego Szczegóły
Artykuł 21.08.2018 UCHWAŁA NR XLV/285/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Warlubie Szczegóły
Artykuł 21.08.2018 UCHWAŁA NR XLV/284/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie oddania w użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 21.08.2018 UCHWAŁA NR XLV/283/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 17.08.2018 Wybory samorządowe 2018 Szczegóły