Typ Data Tytuł
Artykuł 18.04.2018 ZARZĄDZENIE NR 17/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 ZARZĄDZENIE NR 16/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji w 2018 r. zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży Szczegóły
Artykuł 13.04.2018 ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI ZA ROK 2017 Szczegóły
Artykuł 12.04.2018 UCHWAŁA NR XLI/263/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 10.04.2018 ZARZĄDZENIE NR 15/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 9 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 09.04.2018 ZARZĄDZENIE NR 14/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 50/2, obręb Płochocinek i sporządzenia wykazu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 09.04.2018 ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych Gminy Warlubie w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 09.04.2018 ZARZĄDZENIE NR 12/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia terminu zgłaszania kandydatów do nagrody sportowej Gminy Warlubie za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 09.04.2018 ZARZĄDZENIE NR 11/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 09.04.2018 ZARZĄDZENIE NR 10/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w 2018 r. Szczegóły