Typ Data Tytuł
Artykuł 03.01.2019 UCHWAŁA NR III/21/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły
Artykuł 03.01.2019 UCHWAŁA NR III/20/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły
Artykuł 03.01.2019 UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 03.01.2019 UCHWAŁA NR III/18/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 03.01.2019 UCHWAŁA NR III/17/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Warlubie na lata 2018-2027 Szczegóły
Artykuł 03.01.2019 UCHWAŁA NR III/16/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 02.01.2019 ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na zasadzie kontynuacji nieruchomości gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 35/2, obręb Bzowo i sporządzenia wykazu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 02.01.2019 UCHWAŁA NR III/15/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 02.01.2019 UCHWAŁA NR III/14/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 02.01.2019 Protokół z II sesji z dnia 29.11.2018 r Szczegóły