Typ Data Tytuł
Artykuł 16.07.2018 Wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego rozbudowy i nadbudowy budynku przedszkola w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 10.07.2018 Zakup wału drogowego Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Budowa czterech kompleksów Otwartych Stref Aktywności w Gminie Warlubie Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Informacja o czasowym zamknięciu drogi powiatowej (droga powiatowa nr 1204C Jaszczerek-granica Woj. Lipinki- Dąbrowa, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1205C (przez miejscowość Lipinki) do skrzyżowania z byłą drogą wojewódzką nr 238, a obecnie drogą powiatową nr 1048C (w Rybnie)) Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 ZARZĄDZENIE NR 40/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach podczas jego nieobecności Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 ZARZĄDZENIE NR 39/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018r. Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 UCHWAŁA NR XLIV/282/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu dożynkowego i ustalenia regulaminu jego przeprowadzenia Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 UCHWAŁA NR XLIV/281/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 UCHWAŁA NR XLIV/280/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Warlubie” Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 UCHWAŁA NR XLIV/279/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok Szczegóły