Typ Data Tytuł
Artykuł 31.01.2019 UCHWAŁA NR V/35/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 UCHWAŁA NR V/34/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad otrzymywania diet przez radnych oraz Przewodniczącego Rady Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 UCHWAŁA NR V/32/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 UCHWAŁA NR V/31/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 UCHWAŁA NR V/30/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 UCHWAŁA NR V/29/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowej instytucji kultury Szczegóły
Artykuł 30.01.2019 Protokół z V sesji z dnia 25.01.2019 r Szczegóły
Artykuł 30.01.2019 Protokół z IV sesji z dnia 31.12.2018 r Szczegóły
Artykuł 30.01.2019 Protokół z III sesji z dnia 20.12.2018 r Szczegóły