Typ Data Tytuł
Artykuł 28.09.2017 UCHWAŁA NR XXXV/206/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017 rok. Szczegóły
Artykuł 25.09.2017 Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 25.09.2017 Oświadczenia majątkowe nowych radnych w kadencji 2014-2018 (Rada Gminy)/wybory uzupełniające Szczegóły
Artykuł 21.09.2017 Zlecanie zadań w trybie uproszczonym – 2017 rok Szczegóły
Artykuł 20.09.2017 Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Warlubie w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 Szczegóły
Artykuł 19.09.2017 Informacja: rozeznanie potrzeb w zakresie retencji Szczegóły
Artykuł 15.09.2017 Informacja o sesji – 22 września 2017 r. (środa), godz. 11:00 Szczegóły
Artykuł 13.09.2017 KURENDA – DARMOWY ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I INNYCH Szczegóły
Artykuł 11.09.2017 ZARZĄDZENIE NR 62/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 6 września 2017 r. w sprawie organizowania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Warlubie. Szczegóły
Artykuł 11.09.2017 ZARZĄDZENIE NR 61/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 5 września 2017 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Warlubie na 2018 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej. Szczegóły