Typ Data Tytuł
Artykuł 27.02.2019 UCHWAŁA NR VI/39/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie funduszu soleckiego na rok budżetowy 2020 Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 UCHWAŁA NR VI/38/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2019-2029 Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 UCHWAŁA NR VI/37/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 26.02.2019 Protokół z VI sesji z dnia 21.02.2019 r Szczegóły
Artykuł 26.02.2019 Interpelacja nr 1 złożona przez Radną Mirosławę Danielewicz, data wpływu 21.02.2019r. Szczegóły
Artykuł 26.02.2019 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Szczegóły
Artykuł 21.02.2019 Obwieszczenie z dnia 20.02.2019 Szczegóły
Artykuł 19.02.2019 Przeprowadzenie warsztatu poprawy wizerunku dla 9 osób uczestniczących w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły
Artykuł 19.02.2019 Przeprowadzenie warsztatu aktywnego poszukiwania pracy i konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym dla 9 osób uczestniczących w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły
Artykuł 19.02.2019 Przeprowadzenie treningu kompetencji społecznych oraz grupowych i indywidualnych konsultacji psychologicznych dla 9 osób uczestniczących w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły