Typ Data Tytuł
Artykuł 17.12.2018 Podatek rolny (2020) Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Informacja o sesji – 20 grudnia 2018 r. (czwartek), godz. 10:00 Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 UCHWAŁA NR II/10/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 UCHWAŁA NR II/9/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 UCHWAŁA NR II/8/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 UCHWAŁA NR II/7/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 ZARZĄDZENIE NR 73/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Warlubie do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta Gminy. Szczegóły