Typ Data Tytuł
Artykuł 30.09.2019 UCHWAŁA NR XI/97/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Szczegóły
Artykuł 30.09.2019 UCHWAŁA NR XI/96/2019 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 30.09.2019 Protokół z XI sesji z dnia 26.09.2019 r. Szczegóły
Artykuł 30.09.2019 Składy obwodowych komisji wyborczych w gminie Warlubie z uwzględnieniem pełnionych funkcji Szczegóły
Artykuł 27.09.2019 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 16 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 4 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 27.09.2019 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 16 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 9 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 24.09.2019 ZARZĄDZENIE NR 78/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 24 września 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Szczegóły
Artykuł 24.09.2019 Postanowienie nr 83/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 24.09.2019 Postanowienie nr 82/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 23.09.2019 KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 września 2019 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły