Typ Data Tytuł
Artykuł 11.08.2020 ZARZĄDZENIE NR 114/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 75/2016 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowej Szczegóły
Artykuł 10.08.2020 ZARZĄDZENIE NR 65/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Warlubie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Szczegóły
Artykuł 10.08.2020 ZARZĄDZENIE NR 64/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok. Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 Protokół z XVIII sesji z dnia 30.07.2020 r. Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 UCHWAŁA NR XVIII/173/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji odnośnie wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej” Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 UCHWAŁA NR XVIII/172/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Stop zagrożeniu zdrowia i życia Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 UCHWAŁA NR XVIII/171/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 UCHWAŁA NR XVIII/170/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 UCHWAŁA NR XVIII/169/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Warlubie do Projektu, planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej), RPKP.03.01.00-IZ.00-04-383/20 Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 UCHWAŁA NR XVIII/168/2020 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Szczegóły