Typ Data Tytuł
Artykuł 11.03.2019 Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek za odpady komunalne dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek za odpady komunalne dla nieruchomości zamieszkałych Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 11.03.2019 Młodszy referent ds. budownictwa i majątku gminnego Szczegóły
Artykuł 08.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 15/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 05.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 16/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Warlubie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
Artykuł 05.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 12/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 14/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność w zakresie pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 13/2019 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Szczegóły
Artykuł 01.03.2019 Zlecanie zadań w trybie konkursowym – 2019 rok Szczegóły