Typ Data Tytuł
Artykuł 29.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/223/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek pensum dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/222/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/221/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/220/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/219/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/218/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/217/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psów Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/216/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/215/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/214/2017 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Warlubie Szczegóły