Typ Data Tytuł
Artykuł 10.09.2018 Informacja o sesji – 17 września 2018 r. (poniedziałek), godz. 09:00 Szczegóły
Artykuł 10.09.2018 ZARZĄDZENIE NR 53/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018r. Szczegóły
Artykuł 07.09.2018 ZARZĄDZENIE NR 50/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Warlubie o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Szczegóły
Artykuł 04.09.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 030214C na działce 3,6 w obrębie Warlubie i działce 139 w obrębie Bąkowo polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej Szczegóły
Artykuł 04.09.2018 ZARZĄDZENIE NR 52/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 4 września 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na zasadzie kontynuacji, nieruchomości gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 47, obręb Buśnia i sporządzenia wykazu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 04.09.2018 ZARZĄDZENIE NR 51/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 4 września 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na zasadzie kontynuacji, nieruchomości gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 86, obręb Warlubie i sporządzenia wykazu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 31.08.2018 ZARZĄDZENIE NR 49/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Szczegóły
Artykuł 27.08.2018 UCHWAŁA NR XLVI/289/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 27.08.2018 ZARZĄDZENIE NR 48/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 21.08.2018 Dostawa i uruchomienie tłoczni ścieków w miejscowości Bąkowo, gm. Warlubie Szczegóły