Typ Data Tytuł
Artykuł 08.06.2018 ZARZĄDZENIE NR 35/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 29/2016 z dnia 31 maja 2016r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szczegóły
Artykuł 07.06.2018 ZARZĄDZENIE NR 34/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej położonej na działce nr 442/4, obręb Wielki Komorsk i sporządzenia wykazu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 07.06.2018 ZARZĄDZENIE NR 33/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018r. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 07.06.2018 Skarbnik Gminy Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 ZARZĄDZENIE NR 32/2018 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 29 maja 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 28/2017 r. Wójta Gminy Warlubie z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprwie Regulaminu ZFŚS pracowników Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji oraz Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 Protokół z XLII sesji z dnia 27.04.2018r. Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 UCHWAŁA NR XLIII/277/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego oraz określenia zasad sprzedaży lokalu stanowiącego własność Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 UCHWAŁA NR XLIII/276/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Gminę Warlubie na zawarcie porozumienia na prowadzenie przez Powiat Świecki przedszkola specjalnego w Warlubiu Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 UCHWAŁA NR XLIII/275/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Warlubie do realizacji projektu pod nazwą „Nowe kompetencje – nowe możliwości” w szkołach Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 UCHWAŁA NR XLIII/274/2018 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Warlubie Szczegóły